Хэлэлцүүлэг:Апостиль конвенц

Page contents not supported in other languages.

Hi all.

Өгүүллэгийг дөнгөж оруулаад засвар хийж байх үед давхцан засвар хийгээд байх юм. Үүнээс шалтгаалан нэлээд их хэмжээний орчуулгыг хадгалж чадахгүй алдаад байна. Нэг ажлыг дахин дахин хийх ямар онцгүй, сонирхолгүй, уйтгартай байгааг ойлгож, тухайн сэдвийг оруулж буй эхний 1-2 өдөр засвар хийхгүй хүлээж байхыг хүсье.

Thanks

Start a discussion about Апостиль конвенц

Start a discussion