Хэлэлцүүлэг:Апостиль конвенц

    Hi all.

    Өгүүллэгийг дөнгөж оруулаад засвар хийж байх үед давхцан засвар хийгээд байх юм. Үүнээс шалтгаалан нэлээд их хэмжээний орчуулгыг хадгалж чадахгүй алдаад байна. Нэг ажлыг дахин дахин хийх ямар онцгүй, сонирхолгүй, уйтгартай байгааг ойлгож, тухайн сэдвийг оруулж буй эхний 1-2 өдөр засвар хийхгүй хүлээж байхыг хүсье.

    Thanks

    Start a discussion about Апостиль конвенц

    Start a discussion