Хэлэлцүүлэг:Дүйнхордоржийн Далантай

Page contents not supported in other languages.      Далантай арслангийн талаар түүхэн баримтаар нотлогдох үнэн зөв тайлбар                    
           Бий өөрөө энэ хүний 5 дахь үе болох шуугаарийнхан овогт Дагвагийн   
           Далантай Даваадорж гэдэг хүн, төрсөн нутаг Архангай аймгийн    
           Өндөр Улаан сум.    
           Миний эцэг Үрчгэрийн Дагва Өндөр-Улааны Донгой багийн "зуу мод" ний хүн
   
Дүйнхэрдоржийн Далантай нь эд барилдаж явсан үедээ Хан Өндөр уулын хошуунд харьяатай байсан бөгөөд тус хошууны нутаг дэвсгэрт одоогийн Архангай Өндөр-Улаан сумын нутаг бүхэлдээ хамрагдаж байсан ба тус хошуу нь 17 сумтай байсаны нэг нь одоогийн Архангай аймгийн Өндөр Улаан сумын Донгой багийн доод үе зуун мод хавийн нутаг нь тэр үеийн "ҮЛЭМЖ БАДРАХ" сумын нутаг болох нь түүхээс нотлогддог юм 1923 оны Үлэмж бадрах сумын хүн амын тооллогын бүртгэл дээр Далантай арслан аль нутгийн хүн болох нь тодорхой бий.Үлэмж бадрах сум нь Далантай арслангийн эцэг Дүйнхэрдоржийн отог гэж байсан нь түүхэнд байдаг, өөрийн төрсөн дүү Д.Магшир заан ч мөн тэр нутгийн хүн юм.1931 оноос өмнө засаг захиргааны нэгжээр Хан Өндөр уулын хошуунд харьяалагдаж байгаад 1931 онд аймаг, сум ,болон одоогийн зохион байгуулалтанд шилжих үед Хан Өндөр уулын хошуу тарж Архангай аймгийн Ихтамир, Булган, Өндөр Улаан зэрэг сумуудад харьяалалийн дагуу шилжсэн байдаг.Ингээд Хан Өндөрийн хошууний төв хэсэг нь Архангай аймгийн Ихтамир сумын нутагт орох үед Д.Далантай, Магшир нар нь Архангай аймгийн Ихтамир сумын хүн гэж дуудагдах болсон байна.             

Далантай арслангийн эцэг Эрдэнэбаярын Дүйнхэрдорж нь Одоогийн Архангай аймгийн Өндөр Улаан сумын Донгой багийн хүн бөгөөд тус нутагт ах дүүс бид нутаглан амьдарч өвөг дэдсийнхээ нутаг, ус газар шороо "ҮЛЭМЖ БАДРАХ" овоогоо тахиж тайсаар суудаг юмаа. Өндөр Улаан сумын хүн болох түүх баримт дурдаяа: 1.Архангай аймгийн Өндөр Улаан сумын Донгой багийн нутагт Далантай арслангийн эцэг Дүйнхэрдоржмйн овоо буюу "ДҮЙНХЭР" тэргүүний "ҮЛЭМЖ БАДДРАХ"- ийн овоо байдаг. Дүйнхэрдорж нь ардын засгийн өмнө үед тэргүүн зэргийн тайж хүн байсан нь түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. 2.Мөн "ҮЛЭМЖ БАДРХ" нэртэй сум байсан бөгөөд тус сумын 1923 оны хүн амын тооллогын баримтаас тодорхой нотлогдож байдаг.Энэ тооллогын бүртгэлд Далантай, Магшир болон бидний дээд үе удмуудын нэрс тодорхой байдаг. 3. Хан Өндөр Уулын хошуу нь 14 сумтай байсаны нэг нь тэр үеийн "ҮЛЭМЖ БАДРАХ" сум тус сум нь 165 өрхтэй 820 гаруй хүн амтай байсан