Хэрэглэгчийн яриа:A.batgem

Page contents not supported in other languages.

Геометр Гоппа код[кодоор засварлах]

Загвар:Multiple issues

Математикт, Алгебр геометр код (AG-code)-г өөрөөр Геометр Гоппа код гэдэг. Гоппа код нь төгсгөлөг талбар дээр алгебрийн муруй болох -г хэрэглэн байгуулсан шугаман кодын ерөнхий хэлбэр юм . Уг кодыг Valerii Denisovich Goppa танилцуулсан . McEliece cryptosystem-д хэрэглэхдээ хоёртын гоппа кодтой андуурч болохгүй.

Байгуулалт[кодоор засварлах]

Уламжлалт аргаар AG-code нь төгсгөлөг талбар дээр ганц биш муруйнууд болох X-г байгуулдаг.

:= {P1, P2, ..., Pn} ⊂ X ( ) X-д.

G нь X-н хуваагч бөгөөд зөвхөн цэгүүдээр байгуулагддаг иймээс ∩(G) = Ø болно.

Харин Riemann-Roch теоромоор төгсгөлөг хэмжээст векторын зайг илэрхийлэх бөгөөд нь хуваагч G-г дэмжинэ.Вектор зай нь X-н хувьд дэд зай нь юм.

AG-code-н хоёр гол төрөл нь мэдээллийг ашиглан зохион байгуулж чаддаг.

Функцын код[кодоор засварлах]

Фунъцын код нь муруй болох X, хуваагч G болон -г дараах байдлаар зохион байгуулдаг.
нь хуваагч. Гоппа кодыг C(D,G) тэмдэглэдэг.

C(D,G) = {(f(P1), ..., f(Pn))|f L(G)}⊂

Тогтмол утгууд

f1, f2, ..., fk-г авахад
(fi(P1), fi(P2), ..., fi(Pn)) болно.

Иймээс C(D,G)-н матриц нь

-н дүр гэж тодорхойлдог,

f нь болно.

Дараах гаргалгаанууд нь кодын параметрууд болон сонгодог параметрууд болох D.C-г хэрхэн хамаарагдахыг харуулна.

Нөхцөл A C(D,G) нь

,

Нөхцөл B хоёр үгийн хоорондын хамгийн бага зай нь

.

Баталгаа A

эндээс
.
-г дэмжинэ. Тэгэхээр , so . Иймээс .
Харин бол
учир
болно.

Баталгаа B

нь -н Хэммингийн жин(d)-г дэмжинэ. Энэ нь s-д байна, гэсэн үг. Tэгэхээр , болон
болно.

Хоёр талаас нь degree авбал

,
,

Иймд

. Q.E.D болно.
  • Key One Chung, Goppa Codes, December 2004, Department of Mathematics, Iowa State University.

Холбогдолтой линкүүд[кодоор засварлах]