Хэрэглэгч:BolorBobo

Монгол хэлний
нэвтэрхий тольд
оруулсан хувь нэмрийг
тань үнэлэн
хэрэглэгч

BolorBobo
таныг

Цуцашгүй Нэмэрлэгч

одонгоор шагнав.
Хэрэглэгч:Munkhzaya.E