Хөрсний гулсалт

Хөрсний гулсалт гэдэг нь аадар бороо их хэмжээгээр орох, гол мөрөн үерлэхэд үүсэх байгалийн гамшигт үзэгдэл юм.