Цаазаар аваачих

Цаазаар хороохдоо хөвчдөн алах, цавчин алах гэх мэт хэдэн янзаар тарчилган үхүүлдэг байжээ.