Эйрлайн хаб

Аливаа агаарын тээврийн компаний байр болон онгоц, техник, хэрэгсэл төвлөрөн байрлаж буй нисэх онгоцны буудлыг тухайн агаарын тээврийн байгууллагын хаб буюу Эйрлайн хаб (Англи: Airline Hub) гэнэ.