Яблоны нуруу

Яблоны нуруу
Яблоны нурууны байршил
Яблоны нурууны байршил

Яблоны нурууны байршил

Ноён оргил Конталакский Голец (1706 м)
Газар орон Өвөр Байгалын хязгаар, Сибирь (Оросын Холбооны Улс)
Салбар Өмнөд Сибирийн нуруу
Яблоны нуруу (Өвөр Байгалын хязгаар)
Яблоны нуруу (Өвөр Байгалын хязгаар)
Яблоны нуруу
Яблоны нуруу
Солбицол 54° У, 116° ЗКоординат: 54° У, 116° З

f

Яблоны нуруу (ᠶᠠᠪᠠᠯᠢᠨ ᠤ
ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ
, бур. Яабланай шэлэ нюруу, Орос: Яблоновый хребет) бол ОХУ-ын зүүн хэсэгт, Өвөр Байгалын хязгаарт байрладаг, Монгол улсын зүүн хойд зүгээс Байгал нуур хүртэл үргэлжидэг нуруу юм. Цагаан тугалгын ордоор баян тус уулархаг газрын эргэн тойронд нь цөөхөн хүмүүс амьдарч байдаг.