Яшкулийн район

Яшкулийн район (орос хэл бичгээр Яшкульский район, халимаг аялгуу бичгээр Яшкулин район) — ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Халимаг Улс (БНХалУ)-ын район (монголчловол хошуу гэх юмуу аль эсвэл аймаг гэнэ).