CAE

CAE (анг. Computer-aided engineering, товчоор CAE орчуулбал: компьютерын тусламжтай инженерчлэл) гэдэг нь техникийн ажлын процессыг дэмжих бүх төрлийн тооцоологч програмыг хамруулан хэлдэг.

Салбар хэсэг[засварлах | кодоор засварлах]

Дараах салбарууд хамаарна: Үүнд

 • CAD (computer-aided design, компьютерын тусламжтай зураг)
 • Дижитал Мок-Ап (ДМА, угсралт болон задаргааг судлах, эд ангийн хоорондын мөргөлдөx хэсгийн судалгаа болон угсрах боломжийн шалгалт)
 • Цахилгаан соронзон симуляц (ТЭА, ТИА)
 • Электроникийн симуляц (Таслуурын хөгжүүлэлт болон симуляц)
 • Эргономикийн анализ (хүний загварчлал)
 • Үйлдвэрлэх техникийн процессын симуляц
 • Кинематик болон хатуу холбогдсон биетийн симуляц
 • Эд анги болон эд ангийн нийлбэрийн механик ачаалал
 • Тоон удирдлагын програмчлал болон симуляц (Компьютерын тусламжтай үйлдвэрлэл)
 • Компьютерын тусламжтай чанарын хангалт (CAQ)
 • Статистикийн симуляц (Design for Six Sigma)
 • Шингэний урсгалын симуляц
 • Дулааны симуляц
 • Симуляцын мэдээллийн бүртгэл