Dispatch latency

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search
Figure 1. Application Response Time

Хугацааны тасалдалгүй ажиллах программуудад хуваарь гаргах шинжид хамгийн чухал хэсэг нь хугацааны тасалдалгүй программын хуваарийн бүлгийн нөхцөл байна. Стандарт хугацааны хуваарилалтын бүлэг энэ хуваарилалтын бүлэгтэй адил бүх үйл явцыг цэвэрлэнэ учир нь хугацааны тасалдалгүй програмуудад тохиромжтой байхгүй. Стандарт хугацааны хуваарилалтын бүлэг гол зүйлийн хязгаарлагдмал ойлголттой байна. Үйл явцын давуу эрхүүдийг (бүрэн төгс) хэт их авах хугацааны тасалдалгүй програмуудад хуваарилалтын ангийг хүснэ. Үйл явцын гол зүйлүүдийг зөвхөн тодорхой програмын ажиллагаануудаар солих Хугацааны тасалдалгүй програмууд бас хуваарилалтын ангийг хүснэ. Дүрмийг зохицуулах систем ажиллагааг эхлэх үйл явцын хүсэлтэд хариу өгөх байна хугацааны хэмжээ хоцрогдлыг тодорхойлох. Тэр тусгайлан програмын гол зүйлүүдийг хүндлэхэд бичсэн хуваарилалттай , хугацааны тасалдалгүй програмууд хязгаартай илгээхийг хоцрогдлоор хийж болно. Figure 1. дүрс програм гадна үйл явдлаас хүсэлтэд хариу өгөх байна хугацааны хэмжээг харуулна.

Нийт хэрэглээний хариулахын хугацаа тасалдал хариулахын хугацаа , илгээхийн хоцрогдол , ба хэрэглээний хариулахын хугацааны бүтцүүд . Програмын тасалдал хариулахын хугацаа тасалдал боловсруулалтын хугацаа өөрийн жолооч төхөөрөмж ба системийн тасалдал, хоцрогдол хоёр оролтууд . Тасалдлын хоцрогдлыг систем (тахир дутуу) гэмтэлтэй тасалдлуудтай ажиллах ёстой тэр хамгийн урт зайгаар тодорхойлдог. SunOS тэр ихэнхдээ өргөгдсөн процессорын тасалдал түвшин шаардлагатай байхгүй шууд дамжуулахын үндсэн ухагдахууныг хэрэглэж байна энэ удаад -г хамгийн бага болгодог. Тасалдал боловсруулалт үеэр , дууссан үе жолоочийн тасалдал үйлдэл хариунууд ба хамгийн их давуу эрхтэй үйл явцыг сэрээнэ. Систем үйл явцыг түргэн дуусгана ба тасалдуулсан үйл явцаас (дээд) өндөр гол зүйлтэй үйл явц одоо dispatch -д бэлэн байх олно. Хамгийн их давуу эрх бүхий процессруу бага эрхтэй боловсруулалтаас нөхцлийг солих цагыг илгээхийн хоцрогдлын цагт багтаадаг.