ISAPI

ISAPI гэдэг нь Internet Server Application Programing Interface гэсэн үгний товчлол бөгөөд Microsoft Windows-д суурилсан вэб серверт зориулагдсан интернет мэдээллийн үйлдлүүдийн цогц юм.