Page Offset

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Техник хангамжууд нь хуудаслалтыг(paging) дэмждэг.Бүхий л хаяг төв процессороор(CPU) боловсруулагдан 2 хэсэгт хуваагддаг. Үүнд хуудасны дугаар(page number) болон хуудасны эхлэл(page offset) орно. Хуудасны дугаар нь хуудасны хүснэгтэд(page table) индекс хийхэд хэрэглэгддэг. Хуудасны хүснэгт нь шуурхай санах ойд байршиж байгаа хуудас бүрийн хаягийг багтаадаг. Энэхүү хаягууд нь хуудасны эхлэлтэй нэгдэж шуурхай санах ойн хаягийг тогтоон санах ой руу илгээдэг. Хуудасны хэмжээ нь техник хангамжаар тогтоогддог ба ерөнхийдөө 2 хүчин зүйлтэй. 512 байт болон 16MB-н хооронд өөрчлөгддөг мөн компьютерийн архитектураас хамаардаг. Эдгээр 2 хүчин зүйл зүйлээс хуудасны хэмжээ нь логик хаягийг хөрвүүлэн хуудасны дугаарлуу явуулдаг ба хуудасны дугаар нь индекс хэлбэрээр хуудасны хүснэгрүү мөн хуудасны эхлэл нь үүнийг хуудасанд байрлуулдаг.

M битээс доод хүмүүс бидэнд ярьдаг энэ хуудасны ямар ч байт байт бидний хайж буй холболт юм. Бас холилдсон хуудаснуудыг дуудна холилдсон хуудаснуудын орой илүү тохирсон аналоги нь кэш байтын талбайн сонголт

Хуудасны хуваалт – ой тогтоолтйын схемийг удирдана . Нилээд хэдэн хэсгээс тогтсон процесын орон зай нь бодит хаягаар зөвшөөрөгдсөн байна. Хэрэгжүүлэх үндсэн арга нь бодит тогтоолтоор батлагдана. Фремийн нэртэй хэмжилтийн блок ба хуудас гэж нэрлэгдсэн адил хэмжээтэй блокийн логик тогтоолтыг гэмтээнэ. Хаяг бүр, дохиололт ЦП нь 2 хэсэн хуваагадна. Хуудасны № (p) ба пейж холилдоно (d).

Хуудасны дугаар нь хуудасны хүснэгтэд индексийн оронд ашиглагдана. Хуудасны хэмжээ аппаратны хэрэглэлээр тодорхойлогдно. Хуудасны хэмжээ ихэвчлэн – тэжээл 2, 512 байт ба 16 мега байтийн хооронд хуудасны гадна оршино. Нөхцөл нь: Хэрэв хэмжээний логик хаяг нь 2^m, ба хуудасны хаяг 2^n тэгвэл хуудасны битийн зэрэг нь m-n логик хаяг нь хуудасны дугаарыг тодорхойлно.

Хуудасны холилт нь суурь хаягтай нэгдснээр физик ой тогтоолтыг тодорхойлхын тулд ой тогтоолтын блок-д илгээгдэнэ. Хуудаснуудын хуваах схемийг хэрэглэхдээ: Бидэнд гадаад оррагментаци байхгүй. Дурын чөлөөт фрем процест тусгаарлагдсан байна.

Эх сурвалж: Operating System Concepts. 7-р хэвлэл.

http://www.tfinley.net/notes/cps104/virtual.html