Page table

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Ихэвчлэн процесс бүр (үйл явц) хүснэгтийн хуудастай холбоотой байдаг. Хуудсын хүснэгт бүр хуудас бүртээ тухайн процессд хэрэглэгдэх нэг оролттой байдаг. Хуудасны бодит хаягны (нэр) дагуу танилцуулгатай буюу лавлагаатай хуудсыг хийдэг болсноос хойш хүснэгтэн танилцуулга нь ердийн нэг хэлбэр болсон. Үйлдлийн систем нь энэхүү тайлбар буюу лавлагааг өөрийн бодит санах ой хаягтаа буулгадаг. Хүснэгт нь бодит хаягаараа ангиллагддаг болсноос хойш үйлдлийн систем нь хүснэгтийн бодит хаягны оролт хаана байгаа эсэх мөн үр дүнг нь тооцоолох боломжтой болсон. Гэхдээ хүснэгтийн хуудас бүр сая гаруй оролтоос бүрддэг нь энэ аргын дутагдалтай талуудын нэг юм. Эдгээр хүснэгт нь өөр бусад бодит санах ойн багтаамжууд нь хэрхэн ашиглагдаж байгааг хянахын тулд (бүртгэх) их хэмжээний бодит санах ойн багтаамжыг устгах боломжтой байдаг. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд бид inverted page table буюу хувирсан хүснэгтэн хуудсыг хэрэглэх боломжтой болсон. Хувирсан (өөрчлөгдсөн) хүснэгт хуудас нь хуудас бүртээ нэг оролттой. Оролт бүр нь бодит санах ойн багтаамжийг, байрлалыг агуулсан мөн тухайн хуудсыг хариуцах процессийн талаар мэдээлэлттэй байх бодит буюу баталгаатай хаягаас бүрддэг. Иймээс системд нь зөвхөн ганц хүснэгтэн хуудас байх ба энэ нь бодит санах ойн хуудас бүртээ оролттой байдаг. 8.17 гэх тооцоо нь бидэнд хувирсан хүснэгтэн хуудсын үйл явцыг харуулдаг. Үүнийг 8.7 той харицуулахад энэ нь үйлдэлд стандарт хүснэгтэн хуудсыг дүрсэлдэг. Хувирсан хүснэгтэн хуудас нь хүснэгт нь санах ойн багтаамжийг зураглах өөр хэд хэдэн хаягнаас зайн багтаамжийг агуулдаг болсноос хойш байнга хүснэгтэн хуудасны оролт бүр дээр агуулагдах 8.48 хаягны багтаамж тодорхойлогчийг шаардах болсон