Simultaneous multithreading

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

SMP системүүд хэд хэдэн физик буюу бодит процессoруудад хэд хэдэн хуулбар процесс зэрэг ажиллах боломжийг олгодог. Энэ аргыг өөр нэгэн шийдэл бол хэд хэдэн физик процессoроос илүү logic буюу хийсвэр процессoр-аар шийдэх юм. Иймэрхүү аргыг symmetric multithreading буюу тэгш хэмт олон хуулбар буюу SMT юм. Үүнийг Intel процессoр дээр hyperthreading technology гэж бас өөрөөр нэрлэдэг. SMT-ийн цаана байгаа санаа нь нэг бодит процессoр-дээр хэд хэдэн логик процессорыг үүсгэснээ үйлдлийн системд хэд хэдэн логик процессoрыг харагдуулах юм. Logic процессор бүр өөрийн гэсэн architecture state буюу бүтцийн төлөвтэй байдаг. Үүнд ерөнхий зориулалтын болон машины төлөвийн регистерүүд ордог. Процессор бүр өөрийн тасалдлыг бие даан шийддэг. Өөр үгээр илэрхийлбэл, логик процессор бүр физик processor-ийн нөөцийг дундаа ашигладаг. Үйлдлийн системийн нүдээр харвал энэ систем дээр дөрвөн процессoр байгаа мэт харагдах болно. SMT нь техник хангамжинд хэрэгжих боломжтой бөгөөд програм хангажид хэрэгжих боложгүй. Ийм учраас техник хангамж нь логик процессор бүрд тасалдлаас илүү бүтцийн төлвийг харуулах ёстой. SMT систем ажиллаж байвал үйлдлийн системүүд нь хоорондоо өөр байх ёстой гэсэн үг биш юм. Системийг хоёр физик процессoртой хоёулаа хоосон байна гэж авч үзье. Процесс төлөвлөгч эхлээд нэг процессoр дээр байгаа өөр өөр логик процессoроос илүү физик процессор бүр дээр өөр өөр хуулбаруудыг төлөвлөх нь зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл, нэг физик процессoр дээр ажиллаж байгаа хоёр ширхэг логик процессoр нь хоёулаа нөгөө физик процессор хоосон бол завгүй байх ёстой гэсэн үг юм. Эх сурвалж: Operating System Concepts. 7-р хэвлэл