Wikipedia-н хэлэлцүүлэг:Ноорог

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

хүндийн хүчний потенциал энерги нь хүндийн хүчний вектор болон өндрийн /өндөр нь дэлхийн гадаргаас эгц дээш тоологдох вектор хэмжигдэхүүн/ 180 градус өнцөг үүсгэсэн скаляр үржвэр юм. En=G*h*cos180 Энэ энергийг гравитацын потенциал энергитэй жишвэл түүний эсрэг тоологддог тул ийнхүү хасах тэмдэгтэй байна.Гэвч бид өдөр тутамд энэ ялгааг онцлон анхаардаггүй. Дэлхийн гадарга орчимд хүндийн хүчний потенциал энерги нь тоологдож байгаа хоёр түвшний гравитацийн потенциал энергийн ялгавартай тэнцүү байна. Энэ утгаараа хүндийн хүчний потенциал энерги нь дэлхийн гадаргуу орчимд дэлхийн татах хүчний гравитацийн потенциал энергийг шууд илэрхийлнэ. Дэлхийгээс алслагдах тутам энэ энерги хүндийн хүчний гэх утгаа алдахад хүрнэ