Деванагари үсэг

Деванагари үсэг болбоос Санскрит, Хинди, Бенгал, Ассам, Майтили, Кашмир, Балба, Маратхи, Конкани, Пенжаб, Синдх, Дорги, Сантали, Манипури, Бодо зэрэг хэл, үндэстнүүдийн албан үсэг аж. Уг үсэг нь МЭӨ 3000 жилийн өмнөөс эхтэй, дэлхийн хамгийн эртний үсгүүдийн нэг юм.