Деспотизм

(Деспотисм-с чиглүүлэгдэв)

Деспотисм бол хэсэг бүлэг хүмүүс эсвэл нэг хүнээр удирдуулж байдаг засгийн газрын нэг хэлбэр. Төрийг удирддаг хүнийг деспот гэнэ. Дарангуйлагч нь төрийг бүхлээр нь хянадаг. Түүхэнд Египтийн фараонууд дарангуйлагч байсан гэгддэг. "Деспот" үг нь эртний Грекийн "despotes" буюу "эзэн" гэдэг үгээс гаралтай.

Философич Монтескью "Үнэмлэхүй хаант засаг болон Деспотисмийн ялгаа нь дараах байдалтай. Хаант засаглалын хувьд нэг хүн бичигдсэн хуулиар төр барьдаг бол дарангуйлагч өөрийн хүсэл,зоргоороо удирддаг" гэж үзсэн.

Деспотисмийн үзэл санааны ач холбогдлоор өнөөдөр энэ нь дарангуйлал эсвэл шууд засаглалын түгээмэл хэлбэр юм

ОХУ-н ерөнхийлөгчийн нэр дэвшигчдийн суудлын сонгуульд сөрөг хүчнийхэн сул талтай тул амжилт үзүүлэх нь ховор.

Деспотисм нь барууны орнуудаас илүү зүүний орнуудтай холбогдож ирсэн.

Хуучин ЗХУ-н хувьд зөвхөн баруун зүгийн шинэ муж улсууд(Молдав,Украин) л жинхэнэ ардчиллыг бий болгох гэж оролдсон.