Загвар:Инфобокс Хэл/genetic2

Хэрэглээ: {{Инфобокс Хэл/genetic2|<family/color>}}
Генетикийн ангиллыг үзүүлэхийн тулд <family/color>-г хэлний бүлэг буюу өнгөөр орлуулна (англиар).