Мэдээлэл дамжуулах түгээгүүр

Мэдээлэл дамжуулах түгээгүүр гэдэг нь компьютерын техникийн үндсэн бүрдэл хэсгүүд болох процессор, санах ой болон оролт, гаралтын блокууд өөр хоорондоо тусгай шугамуудаар холбогдсон түгээгүүрийг хэлнэ. Физик бүтцийн хувьд эдгээр нь эд ангиудыг холбосон цахилгаан "утаснууд" байна.

Мэдээлэл дамжуулах шугамыг 3 ангилдаг байна:

  • Хаягийн түгээгүүр (Address bus)
  • Удирдах түгээгүүр (Control bus)
  • Өгөгдлийн түгээгүүр (Data bus)