"Аравтын тооллын систем"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
5E,A7<sub>16</sub> = 5 * 16<sup>1</sup> + E * 16<sup>0</sup> + A * 16<sup>-1</sup> + 7 * 16<sup>-2</sup> = 80 + 14 + 0,625 + 0,02734375 = 94,65234375<sub>10</sub>
 
10-тын системийн бодит тоог бусад систем рүү яаж шилжүүлэх вэ? Мэдээж бүхэл ба бутархай хэсгийг тус тусад нь шилжүүлнэ. Бүхэл тоог хэрхэн шилжүүлэхийг өмнө үзсэн ((from10a) алгоритм). Тиймээс бутархай хэсгийг шилжүүлэх асуудал үлдэж байнабөйна.
 
0,625<sub>10</sub> гэсэн 10-тын бутархайг авч үзье. Үүнийг
Anonymous user

Хажуугийн цэс