"Хүний хөгжлийн илтгэцүүр"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
өөр утгатай үг
(өөр утгатай үг)
|}]]
 
'''Хүний хөгжлийн илтгэлцүүритгэлцүүр''' ('''ХХИ''') буюу '''Хүний хөгжлийн индекс''' гэдэг нь [[Хүний хөгжил|Хүний хөгжлийн]] түвшингээр нь улс орнуудыг дээд (Англи хэлээр ''very high''), дээгүүр (''high''), дундаж (''medium''), доогуур (''low'') хэмээн зэрэглэхэд ашиглагддаг холимог статистик хэмжигдэхүүн юм.
 
ХХИ-ээр дэлхийн улс орнууд дахь хүний амьдралын дундаж наслалт, бичиг үсэг тайлагдалт, боловсролын түвшин, амьдралын хэм хэмжээ зэргээр харьцуулж үнэлдэг болохоор энэ нь хүний сайн сайхан байдал, хөгжлийн тоон хэмжигдэхүүн болдог. Мөн түүнчлэн ХХИ-г хот, тосгон, муж гэх зэрэг орон нутгийн түвшнүүдэд хэмждэг.
Anonymous user

Хажуугийн цэс