"Аравтын тооллын систем"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
X<sub>(10)</sub> = x<sub>n-1</sub> * p<sup>n-1</sup> + x<sub>n-2</sub> * p<sup>n-2</sup> + ... + x<sub>1</sub> * p<sup>1</sup> + x<sub>0</sub> * p<sup>0</sup> (''to10''a)
 
гэсэн томъёогоор олдох юм. Ж.нь 11010<sub>2</sub> гэсэн 2-тын тоог үзье. Дээрх томъёог хэрэглэхэд 26<sub>10</sub> гэж гарна.
 
Эсрэгээр, эерэг бүхэл 10-тын тоог бусад тооллын систем рүү яаж шилжүүлэх вэ гэдгийг үзье үзэж чадахгүй бол чацага царайлаад суужий. X гэсэн 10-тын тоог p суурьтай тооллын систем рүү хөрвүүлэхдээ дараах алгоритмыг баримтлана. Энэ алгоритмыг (''from10a'') алгоритм гэе.
 
1. X-ийг p-д хувааж, ноогдвор q, үлдэгдэл a-г олно.

Хажуугийн цэс