"Улс төр"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
(112.72.12.74 (Яриа) хэрэглэгчийн 496149 засварыг цуцлах)
''Англи-Америкийн'': Нэг төрлийн улс төрийн системтэй, уг системийн зорилго түүнд хүрэх арга зам,механизм нь либерал үнэт зүйлдээ тулгуурладаг.
 
''Эх газрийнгазрын'': Төлөөллийн ардчиллын зэрэгцээ шууд ардчиллын үзэл санааг эрхэмлэдэг янз бүрийн үзэл суртал,уламжлал бүхий улс төрийн намуудын улс төрийн системд гүйцэтгэх үүрэг, иргэдийн улс төрийн оролцоо өндөр байдаг.
 
''Аж үйлдвэржилтийн өмнөх ба аж үйлдвэржсэн'': Улс төрийн соёл нь уламжлалт болон өрнөдийн үнэт зүйлсийн аль алиныг нь багтаасан, зарим тохиолдолд хослуулсан олон янз байдгаараа онцлогтой.
Anonymous user

Хажуугийн цэс