Зөвшөөрлийн алдаа

Jump to navigation Jump to search

Дараах шалтгааны улмаас таньд view the current transcoding status эрх байхгүй байна:

Таны хүссэн энэ үйлдэл группүүдийн: Автоматаар батлагдсан хэрэглэгчид, Системийн операторууд, Confirmed users хэрэглэгчдэд хязгаарлалттай байна.