Paging

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Компьютерийн үйлдлийн системд хуудаслалт (paging) гэдэг бол санах ойн зохицуулалтын нэгэн арга бөгөөд ямар ч компьютер нь хоёр дах санах ойд өгөгдлийг хадгалж болох ба түүнчлэн үндсэн санах ойд хэрэглэхээр өгөгдлийг буцааж хэрэглэх арга юм. Хуудаслалтын аргад үйлдлийн систем нь хуудас(page) гэж нэрлэгдэх ижил хэмжээтэй блокуудаас өгөгдлөө буцааж олгодог. Хуудаслалтын давуу талууд нь санах ойн сементчиллээс илүү нь фикик хаягийн процессийн орон зайг зэрэгцээ бус(noncontiguous) гэж зөвшөөрдөг.Хуудаслалтынг хэрэглэхээс өмнө систем нь бүхий л прорамуудыг хадгалахын тулд зэрэгцээ байлгахаар тохируулдаг байсан, энэ нь олон төрлийн хадгалалт болон хэсэгчллийн асуудлаас болон үүсдэг байсан. Хуудаслалт гэдэг бол үйлдлийн систем дэх виртуаль санах ойн хамгийн чухал хэсэг юм. Үндсэн аргууд нь физик санах ойг байнгын-хэмжээтэй блок хүрээ(frame),логик санах ойг ижил-хэмжээтэй блокуудад хувааж хуудасуудыг бий болгоно. Процесс ажиллаж эхлэхэд хуудасууд нь аль нэг хоосон санах ойн хүрээнд ачаалагддаг. Backing store нь санах ойн хүрээтэй ижил хэмжээтэй байнгын-хэмжээтэй блок болгон хуваагддаг. Бүх хаяг нь ТПБ-с тавигддаг бөгөөд 2 хэсэгт хуваагддаг,хуудасны тоо,хуудасны салаалт. Хуудасны тоо нь хуудсын хуснэгтийн индэкс болон хэрэглэгддэг. Хуудсын хүснэгт нь физик санах ой дах хуудас болгоны үндсэн хаягуудыг агуулдаг.Хуудсын хэмжээ нь техник хангамжаар тодорхойлогддог ба ерөнхийдөө 2 хүчин зүйлтэй.512 байт болон 16MB-н хооронд өөрчлөгддөг мөн компьютерийн архитектураас хамаардаг. Эдгээр 2 хүчин зүйл зүйлээс хуудасны хэмжээ нь логик хаягийг хөрвүүлэн хуудасны дугаарлуу явуулдаг ба хуудасны дугаар нь индекс хэлбэрээр хуудасны хүснэгрүү мөн хуудасны эхлэл нь үүнийг хуудасанд байрлуулдаг. Логик хаяг нь хуудсын тоо,хуудсын салаалтанд хурдан хувирдаг. Логик хаягийн хэмжээ нь 2(m)зэрэгт байдаг бол хуудсын хэмжээ нь 2(n)байна.Хаягийн ахлах битүүд буюу m - n нь хуудсын тоо харин бага битүүд буюу n нь хуудсын салаалт болно. Түүнчлэн энэ нь зөвхөн програмаар зохицуулагдахгүй бөгөөд үүнийг дэмжиж ажиллах техникийн төрлүүд байна.

  • Техник хангамжууд нь хуудаслалтыг(paging) дэмждэг.Бүхий л хаяг төв процессороор(CPU) боловсруулагдан 2 хэсэгт хуваагддаг. Үүнд хуудасны дугаар(page number) болон хуудасны эхлэл(page offset) орно. Хуудасны дугаар нь хуудасны хүснэгтэд(page table) индекс хийхэд хэрэглэгддэг. Хуудасны хүснэгт нь шуурхай санах ойд байршиж байгаа хуудас бүрийн хаягийг багтаадаг. Энэхүү хаягууд нь хуудасны эхлэлтэй нэгдэж шуурхай санах ойн хаягийг тогтоон санах ой руу илгээдэг.

Хуудасны хэмжээ нь техник хангамжаар тогтоогддог ба ерөнхийдөө 2 хүчин зүйлтэй. 512 байт болон 16MB-н хооронд өөрчлөгддөг мөн компьютерийн архитектураас хамаардаг. Эдгээр 2 хүчин зүйл зүйлээс хуудасны хэмжээ нь логик хаягийг хөрвүүлэн хуудасны дугаарлуу явуулдаг ба хуудасны дугаар нь индекс хэлбэрээр хуудасны хүснэгрүү мөн хуудасны эхлэл нь үүнийг хуудасанд байрлуулдаг.

Paging model of logical and physical memory