Partition

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Санах ойг хувиарлах


Тодорхойлолт

Хуваалт нь логик өгөгдлийн санг хуваах эсвэл энэ нь бүрдүүлэх элемэнтүүд ялгаатай хараат бус хэсгүүд болсон. Өгөгдлийн сан хуваалт нь ердийн хуваах чадвар, чадал эсвэл ашигтай шалтгааны гүйцэтгэл юм.

Хэрэглээ

Алдартай хэргэлээний програмын хуваалт нь системийн өгөгдлийн баазыг удирдлагатай хуваадаг. Хуваалт бүрт магадгүй олон зангилаа үүсдэг, ба хэрэглэгчийн зангилаа нь хуваалт дээр зарим хэсэг ажлыг хийж чадна. Энэ нь өгөгдлийн үзүүлэлтийн тодорхой энгийн ажлын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлдэг, байхад хамгаалат болон боломжуудыг хэвээр нь байлгадаг.

Хуваалтын нөхцөл
Өгөгдлийн баазыг өөр өөр нөхцөлтэй хуваахад системийн удирдлагын өгөдлийн баазын холбооны төгсгөл өндөр үйл явцтай. 
Тэд хуваалтын түлхүүр авах ба тодорхой нөхцөлд хуваалтын баазыг байршуулдаг.

Нийтлэг нөхцөлүүд:

Орон зайн хуваалт

Хуваалтыг сонгохдоо хэрвээ хуваалтын түлхүүр тодорхой зайн дотор (хооронд) оршин байвал орон зайн хуваалт болно. Жишээ нь хуваалт нь мөр баганы утга 70000 ба 79999 – ийн хооронд байна.

Хүснэгтэн хуваалт

Хүснэгтийн хуваалт нь хүснэгтийн утгуудыг тооцох. Хэрвээ хуваалтын түлхүүр эдгээр утгуудын нэгийг агуулж байвал хуваалт нь сонгогдчихсон. Жишээ нь улсуудыг мөр багануудад Исланд, Норвеги, Швед, Финланд эсвэл Дани гэж тодорхойлон Умард нутаг гэсэн хуваалт үүсгэж болно.

Хеш хуваалт

Хеш хуваалт нь хуваалтын гишүүдийг тодорхойлох хеш функцуудын утга. Дээд түвшний дөрвөн хуваалт бий, хеш функцууд нь тэгээс гурав хүртлэх утга буцааж чадна.

Нийлмэл хуваалт

Нийлмэл хуваалт нь тодорхой хуваалтын системийн тухай нэгдэлүүдийг зөвшөөрдөг, жишээ нь анх орон зайн хуваалт ба хеш хуваалтыг хэрэглэдэг. Дарааллын хеш нь хешийн нэгдэлд тусгагдсан ба хүснэгтийн хуваалт хеш түлхүүрийн орон зайг хүснэгтэлсэн хэмжээнээс нь багасгаж чадна.

List.gif
                          Зураг №1 Хуваалтуудын хэрэгжилт

Хуваалтын ангилал Хуваалт нь жижгхэн өгөгдлийн баазуудыг ялгаж салгаж(тус бүр нь өөрсдийн гэсэн талбар, заалт ба ажлын үзүүлэлтүүдтэй) чаддаг, эсвэл сонгогдсон элементүүдээр хуваадаг, жишээ нь зөвхөн нэг талбар болгож.

Хөндлөн хуваалт

Хөндлөн хуваалт нь өөр өөр талбаруудад өөр өөр мөр оролцуулахыг хэлнэ.

Босоо хуваалт

Босоо хуваалт нь цөөн багантай цөөн талбаруудыг бүтээж оролцуулах ба нэмэлт талбаруудыг үлдсэн багануудыг хадгалахын тулд хэрэглэдэг. Энэ нь процесс санах ойгоос шаардлагатай хэмжээгээр хуваарилах ба процесс ажиллаж дуусах буюу туслах санах ой руу зөөгдөхөд өөрт нь хуваарилагдсан санах ойг чөлөөлдөг. Статик хувьсагчид нь програмыг ажиллаж эхлэхэд санах ойд хуваарилагдаж, тогтмол орон зайг эзлэн байрлах бөгөөд програмыг ажиллаж дуусахад санах ойгоос чөлөөлөгддөг.

Ашигласан материал - http://en.wikipedia.org/wiki/Partition_%28database%29, Operating System Concepts 7th edition