Аангийн домог

Аангийн домог буюу [сүүлчийн агаарын шидтэн] цуврал хүүхэлдэйн кино юм. 2005 онд анх ницклодион сувгаар гарч эхэлсэн.

  1. Ус
  2. Шороо
  3. Гал гэсэн 3 бүлэгтэй. Аанг болон түүний найзууд 100 жил үргэлжилсэн дайныг хэрхэн баатарлагаар зогсоож байгаа талаар гардаг.

Аанг бол агаарын сүүлчийн шидтэн бөгөөд аватар юм. Тэр санамсаргүйгээр мөсөнд түгжигдэж 100 жилийн дараа өмнөд туйлд Сокка Катара гэх ах дүү хоёр олж мөснөөс сулладаг. 100 жилийн дараа гарч ирэхэд нь дайн дэгдэж галын улс дайнд ялахад ойртсон байлаа. Катара өмнөд усны овгийн цорын ганц усны шидтэн. Эмээ болон Сокка гэх ахтай. Эелдэг сайхан сэтгэлтэй хүчирхэг шидтэн Катара. Сокка өмнөд усны овгийн ахлагч. Бүтэлгүйч гэсэн ухаалаг зоригтой дайчин Зуко бол галын улсын ханхүү.