Алгоритм хадгалах

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Алгоритм гэдэг нь тодорхой нэг төлвөөс зорилгодоо хүрэх хүртэлх “Арга зам” (алхмуудын дараалал) юм. Алгоритмыг дүрслэх: Алгоритмыг дараах хэлбэрээр дүрсэлдэг.

a.Ердийн харилцааны хэлээр: Хүмүүсийн ердийн харилцааны хэл ашиглан алгоритмын алхмуудыг тайлбарлан бичдэг. b. Блок схемээр: Геометрийн дүрсүүд алгоритмын өөр өөр үйлдлийг илэрхийлэх бөгөөд тэдгээр дүрсүүд дотор тухайн дүрсэд харгалзах үйлдлийг математикийн томъёоллоор бичиж өгдөг. c. Програмчлалын хэлээр: Програмчлалын ямар нэг хэл ашиглан дүрслэхийг хэлнэ.

Алгоритм хийх дараалал: 1.Төгсгөл ба урт уртын хэмжээ m ба n тус тус ажиллана. Ажил=бэлэн ба төгсгөл[i]=0,1,2,3…….n-1 2. хоёулаа тийм a.төгсгөл b.хэрэгцээ<ажил дөрвөн алхам хийхэд оршино. 3. ажил=ажил+хуваалт төгсгөл хоёр алхам хийнэ. Төгсгөл систем бол нөхцөл хадгалах юм. Энэ алгоритм m*n^2 үйлдэл хийнэ.