Ангилал:Байгалийн шинжлэх ухааны судалгааны институт