Ангилал:Гийзений Юстус-Лийбих Их Сургуулийн хүндэт доктор