Ангилал:Гөттингений Георг-Августын нэрэмжит их сургуулийн багш