Ангилал:Засаг захиргааны гишүүнчлэл түүхэн улс орноор