Ангилал:Их Британийн аж ахуйн нэгж эдийн засгийн салбараар