Ангилал:Монголын аж ахуйн нэгж эдийн засгийн салбараар