Ангилал:Монголын байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд