Ангилал:Норвегийн Ханы Шинжлэх Ухааны Нийгэмлэгийн гишүүн