Ангилал:Оросын аж ахуйн нэгж эдийн засгийн салбараар