Ангилал:Оросын барилга байгууламж хийцийн хэлбэрээр