Ангилал:Оросын тээврийн барилга байгууламж холбооны байгууламжаар