Ангилал:Сэргэн мандалтын үеийн барилга байгууламж улс орноор