Ангилал:Урьдын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж