Ангилал:Фрайбургийн Альберт-Людвиг Их Сургуулийн хүн