Ангилал:Францын аж ахуйн нэгж эдийн засгийн салбараар