Ангилал:Францын барилга байгууламж барилгын хэлбэрээр