Ангилал:Хемницийн Техникийн Их Сургуулийн хүндэт доктор