Ангилал:Хойд Нутаг Дэвсгэрийн байгалийн цогцолборт газар