Ангилал:Хэт барууны үзэлтнүүдийн хүчирхийллийн хохирогч