Ангилал:Хүрээлэн- ба байгаль орчны хамгаалагдсан газрын жагсаалт