Ангилал:Цахилгаан станцын төрөл

Дулааны цахилгаан станц

Атомын цахилгаан станц

Нарны цахилгаан станц

Салхин цахилгаан станц

Нарны дулааны цахилгаан станц

Конденсацийн цахилгаан станц

Газрын гүний дулааны цахилгаан станц

Усан цахилгаан станц

Усан цэнэгт усан цахилгаан станц

Далайн таталт түрэлтийн цахилгаан станц

Биомассын цахилгаан станц


Бүлэг хуудас

Тус ангид дараах 2 бүлгийн хуудсууд хамаарна.